คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ เป็นตัวแทน คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามเป็นกรรมการและเลขานุการในงานนี้ ชุมชนที่ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านหนองหิน โฮมสเตย์วิถีเกษตรอินทรีย์ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และไทดงน้อยโฮมสเตย์ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3640739045947274

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 5 ครั้ง