คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล ในงานฌาปนกิจ นางสาวณมนธร พิมพากุล นิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล ในงานฌาปนกิจ นางสาวณมนธร พิมพากุล นิสิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดบ้านพันดอน ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี อ.ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ และ อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ เป็นตัวแทนคณะเป็นเจ้าภาพในงานดังกล่าว

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3640763759278136


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 13 ครั้ง