ประกาศผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ด้วยคระการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ประเมินผลการปฎิบัติราชการของราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่ 2  (ปฎิบัติงานระหว่าง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

    ทั้งนี้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคิดเป็นสัดส่วน ***รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์***


แนบไฟล์ : 251120_161727.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง