นิสิตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563ขอแสดงความยินดี กับนายธัญญวัฒน์ เพ็งสุพรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเข้ารับรางวัลวันที่ 9 ธันวาคม 2563


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 244 ครั้ง