ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ
1. ผศ.ดร.ลินจง โพชารี
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี พ.ศ. 2563”
2. นางสาวนันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษ
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี พ.ศ. 2563”


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 318 ครั้ง