ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ จากงบประมาณเงินรายได้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2564 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนำเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยคณะฯได้ดังนี้

* กำหนดส่ง : ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564    ประชุมวันที่ 13 มกราคม 2564

* กำหนดส่ง : ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   ประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ( พิจารณารอบสุดท้าย )

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่คุณจิดาภา วรจินดา ฝ่ายวิจัยคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง