คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับชุมชนดงน้อย ต.พระธาตุ อ.นาดูน ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับชุมชนดงน้อย ต.พระธาตุ อ.นาดูน ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562 แผนวิจัย “การพัฒนาต้นแบบชุมชนไม้มีค่าเพื่อการขยายผลในประเทศไทย” ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณกิตติ กระภูชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบบนฐานเศรษฐกิจไม้มีค่าเพื่อการท่องเที่ยว) โดยทีมวิจัย อ.ดร.มยุรี นาสา คาร์น อ.กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ อ.เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ อ.กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ อ.มงคล คาร์น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3775336005820910


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ฝ่ายวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส
เขียนข่าว: ฝ่ายวิจัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 14 ครั้ง