สัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาภายใต้กองทุนสมเด็จพระเทพฯ 2564         คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาภายใต้กองทุนสมเด็จพระเทพฯ กับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนสมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 2 ราย (จาก 3 ราย) ของผู้ผ่านการเข้ารอบสัมภาษณ์ ซึ่งได้ผลการคัดเลือกนักเรียน แล้วจำนวน 1 ราย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3783540848333759


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 16 ครั้ง