Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19)วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ฝ่ายอาคารสถานที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยมีการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน ห้องประชุม ลิฟท์ ห้องน้ำ ราวบันใด ทางเดิน ประตูเข้า-ออก เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ-เก้าอี ทุกชั้นตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7 ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ประมาณ 40 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามัคคีปฏิบัติการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       โดยการดำเนินงานมีการแบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 3 ทีม แต่ละทีมจะมีหัวหน้าทีมกำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3789358451085332


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2563
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง