คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 วเลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.3825889607432216

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: นงลักษณ์ มะณี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง