ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ตามประกาศรับสมัคร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ตาม แนบไฟล์ด้านล่างนี้


แนบไฟล์ : 260121_090214.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง