เทศกาลตรุษจีน 2564       สุขสันต์วันตรุษจีน มีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยกันถ้วนหน้า Happy Chinese New Year May your year be a beautiful and prosperous one! #GongXiFaCai 春节快乐 , 恭喜发财 ............................ #THMMSU #THM #MSU งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง