บัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครปริญญาโทและปริญญาเอก                  บัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่
>>>https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html?fbclid=IwAR0KwxzUDJAy3SC9uIvuOjVd8iLDF397ffpkD6tEz6WA_GqYuuWRgCWArm0


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง