ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมกาวิจัยในมนุษย์     ด้วยฝ่ายวิจัยฯ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์ฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย รับจำกัดรอบละ 100 ท่านดังนี้

     ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

      สถานที่อบรม ห้อง SS3-302 ,SC3-401,SC3-402

สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ https://grad.msu.ac.th/tianing-grad/ หรือ แสกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานวิจัย

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 438 ครั้ง