โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2565            วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง TH 109 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            โดยมี ดร.ปารณีย์ บุญไชย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จำนวนมาก

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4001844956503346

 

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 9 ครั้ง