งานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ มีขบวนแห่พระอุปคุต พร้อมทั้งขบวนแห่ผะเหวด เข้าเมือง มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น- มาลัยแสน โดยงานนี้บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอน พร้อมแห่ต้นเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4012721602082348


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 8 ครั้ง