ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายขรรชัย กลิ่นผกา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมนางสาวนงลักษณ์ มะณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุญชนะ อัตถากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4013164985371343


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: บุณฑริกา ภูผาหลวง
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง