ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในฝ่ายต่างๆ ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตนักศึกษา ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                ในการต้อนรับได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานด้านต่างๆภายในคณะ กับคณาจารย์จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการดูงานในครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมดูงานประมาณ 30 คน

***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่***

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4020671904620651

 


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 13 ครั้ง