คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2 (TCAS3)คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2 (TCAS3) สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 34 ครั้ง