ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ประกาสเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและฝึกอบรมจากงบประมาณเงินรายได้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 27เมษายน 2564 และได้มีบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 1 ราย คือนายทรงพล อุทัยสาร์ อาจารย์สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา hospitality research สถาบัน University of Surrey ประเทศสหราชอาณาจักร ****รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ด้านล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 110521_150357.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 323 ครั้ง