เอกสารเผยแพร่ชุดความรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน โดย ศ.ดรปฐม หงษ์สุวรรณคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของภาคอีสาน รวมทั้งการนำเสนอคู่มือท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ท่านสามารถคลิกอ่านคู่มือได้ที่ลิงก์ https://online.anyflip.com/farho/ymod/mobile/index.html


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง