ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ[ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการ] - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ - หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม หลังวิกฤติโควิด-19 (New-skill for Next Normal Tourism in Tourism Industry in the post-COVID world)" - วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. - พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - คุณวีรพัฒน์ ชินพันธ์ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว - คุณอัญชุลี ทรัพย์เรืองศรี กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว - ดำเนินรายการโดย ดร.ธนิดา ลครศรี และ ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางลิงก์ https://forms.gle/YX7N8AkyRV6MgRa4A หรือ สแกน QR code - เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน


Downloadเอกสาร : 230821_135805.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 266 ครั้ง