ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสุตรระยะสั้น ปี 2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค บุคลิก Click for success" ในวันที่ 11 กันยายน 2564 นี้ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไปสามรถอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ เอกสาร Download ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 230821_163842.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 106 ครั้ง