ขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์เก่าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษ์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน" 2. นายชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "ด้านผลงานดีเด่น" 3. นายเทพอมร วรขันธ์ กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น "ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน" #ศิษย์เก่าดีเด่น2564 #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #มมส


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 153 ครั้ง