porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021 )เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย สถาบันการศึกษา กว่า 30 สถาบัน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 (THM Fair 2021 ) ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริงพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด ในการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 สถาบันและทีมที่เข้าแข่งขันกว่า 200 ทีม ใน 7 รายการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทได้แก่ 1.การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เที่ยวไทยวิถีใหม่ ( New Normal Tourism)” ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หัวตัน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา ทั้งยังคว้ารางวัล Popular vote อีก1รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HTM-RMU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Minimal gang จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2.การแข่งขัน Food and Beverage Stylist :Theme: “อยู่ดี กินดี มีสไตล์” ในยุคโควิด-19 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Dynamite จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม THM Fusion Group จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Eat sit Home UBU จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.การแข่งขันทักษะการตกแต่งเค้ก ในหัวข้อ “Colorful New Normal Style” ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Tian tian จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HTB Sweet Break จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม สะเดิด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา 4.การแข่งขันการตอบคำถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Merliah เจ้าหญิงลูกครึ่งแห่งโอเชียน่า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม NACS จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MVP จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5.การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ (English Presentation Competition on Selling Tourist Souvenir) ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Merliah เจ้าหญิงลูกครึ่งแห่งโอเชียน่า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม NACS จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MVP จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6.การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอ่อนจันทร์ คำภู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปธานิน ชูสินโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 7.การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New Normal” ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Secret Angel จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม HTM UBU To Elegant จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม New normal life จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.4558294354191734


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง