ปฏิทินการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565ปฏิทิน TCAS MSU 65 สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ***ดูรายละเอียดวันรับสมัครและประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ได้ที่เพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university ***มาเป็นครอบครัว มมส ด้วยกันนะคะ #THMMSU #THM #MSU #TM #HM #ITM #ท่องเที่ยวโรงแรม #มมส #TCAS65 #Dek65 ................. งานแนะแนวการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานแนะแนวการศึกษา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 379 ครั้ง