มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 24 ท่าน และ ผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด **สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. (ภายใน) 1298


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 23 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 277 ครั้ง