ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา"ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา2564ตามที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุน ของ นายภานุพงษ์ เข็มเพชร ศิษย์เก่าคณการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีจิตอาสาช่วยเหลือ กิจกรรมของคณะ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนุ่งหมื่นบาทถ้วน) บัดนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศใว้เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก***ตามรายละเอียดเอกสารแนบด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 280921_154127.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 93 ครั้ง