ประกาสรายชื่อนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภท"ทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"ประจำปีงบประมาณ2564ตามที่คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ประกาสรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต คระการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน20ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บัดนี้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจกรรมนิสิต ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครตามคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเลือกรับทุนการศึกษา***ตามรายละเอียดเอกสาร download ข้างล่างนี้***


Downloadเอกสาร : 290921_162450.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัฒนานิสิต

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 87 ครั้ง