ประกาสผลการประเมินการปฎิบัติราชการ ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่2ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมินที่2(ปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม2564 ถึง 31 สิงหาคม2564 โดยมีรายละเอียดตาม downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 251021_163527.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 103 ครั้ง