ประกาศจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจำนวน1งานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมสารคาม มีความประสงค์จะจ้างสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจำนวน๑งาน โดยวิธีเชิญชวนทั่วไปโดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้โดยรายละเอียดตามDownloadเอกสารด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 161121_110819.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายพัสดุ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 128 ครั้ง