porno | stepsis | big cockbabes xxx | anal | mom | codi 
  

 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565เปิดรับสมัครแล้ว!! คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565 (ป.ตรี 3 หลักสูตร) 3 รอบสุดท้าย -TCAS2: โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 -TCAS3: Admission วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 -TCAS4: Direct Admission เปิดรับ 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 วันที่ 2 - 12 มิถุายน 2565 น้องๆ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >>> https://admission.msu.ac.th ***สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 043 970 762 หรือ Facebook: ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือศึกษาข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ม.มหาสารคาม ทุกรอบ ได้ที่เพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university (กองบริการการศึกษา) โทรศัพท์ 043-754 377 (ในวันเวลาราชการ)***


Downloadเอกสาร : 120122_100056.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง