คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2565คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2565 ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2565 ช่องทางการรับสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่>>>https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html หรือโทรศัพท์ 043-754-321ต่อ4083


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: บัณฑิตศึกษาTHM

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 189 ครั้ง