นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับ “รางวัลชมเชย” พร้อมเกียรติบัตรในการประกวดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม Hello Nadun ได้รับ “รางวัลชมเชย” พร้อมเกียรติบัตร จากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในการประกวดประเภทเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism โดยกรมการท่องเที่ยว โดยรับมอบผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรหัสโควิด-19 โดยมีนิสิตเข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 3 คน ได้แก่ . 1.นางสาวอภิญญา พลเขต ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 2.นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการท่องเที่ยว 3.นางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม . ทั้งนี้ นางสาวอภิญญา พลเขต และคณะ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรูปแบบ E-Book แนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแบบ “Wellness Tourism for All” ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ใช้ชื่อผลงานว่า “Hello Nadun : Land of Wellness Tourism for All” “เส้นทางสุขภาพ อาบสุขด้วยอารยธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน” โดยมีอาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ และอาจารย์เฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ #ข่าวนิสิตรับรางวัล #SmartTourism #การท่องเที่ยว #มมส #THMMSU #งานประชาสัมพันธ์ #THMPR รายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่>>> https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.4939362706084895/4939359952751837/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 258 ครั้ง