คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวอภิญญา พลเขต นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก และนางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี



วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวอภิญญา พลเขต นางสาวกุสุมา มีสวาสดิ์นอก และนางสาวอรนิตย์ ทิพย์ดนตรี นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากผลงาน E-Book ชื่อ “Hello Nadun : Land of Wellness Tourism for All” “เส้นทางสุขภาพ อาบสุขด้วยอารยธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน” ในการประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 โดยกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา . พร้อมกันนี้ นางสาวอภิญญา พลเขต และคณะ ได้มอบเงินทุน จำนวน 2,000 บาท ให้แก่คณะ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอน อีกด้วย . ดาวน์โหลดผลงานของนิสิตได้ที่ https://drive.google.com/.../1nJtVxzZtudeB49DlprQevFemf5b... . #นิสิตมอบทุน #สนับสุนนการเรียนการสอน #เด็กท่องเที่ยวโรงแรม #คนสวยใจดี #SmartTourism #HelloNadun #ชุมชนดงน้อย #ท่องเที่ยวโรงแรม #มมส #THMMSU #งานประชาสัมพันธ์ #THMPR


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง