นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการส่งผลงานแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ    ขอแสดงความชื่อชมและยินดีกับ นายก้องเกียรติ เกือมรัมย์ นางสาวมณีรัตน์ ขวาภักดี และ นางสาวพรรัตนะ ดวงสาพร ตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ในโอกาสที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการส่งผลงานแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan Competition) จัดโดยสำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยนิสิตทั้ง 3 คน ได้สร้างแผนพัฒนาธุรกิจเข้าประกวดภายใต้ชื่อ “INKDIGO” ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าครามของชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนสร้างรายได้โดยนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นธรรมดาที่อาจจะขายตัวเองไม่ได้หรือขายได้น้อย มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการตีความใหม่และนำเสนอในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สอยที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเคียง กล่องแว่นตา และกระเป๋าใส่ดินสอสุดเก๋ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี คณะการบัญชีการจัดการ ผู้สอนรายวิชา 0041 009 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมให้คำชื่นชนนิสิต “เด็กๆ เก่งจริงๆ ทุ่มเทมาก”
. ในการนี้ คณะฯ ขอขอบพระคุณสำนักศึกษาทั่วไปที่จัดกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในวิชาเรียนและนำเสนอผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ จนสามารถสร้างผลงานที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
ข่าว: ชิตพล พลโสดา/ นางสาวมณีรัตน์ ขวาภักดี
ภาพ: สำนักศึกษาทั่วไป/นางสาวมณีรัตน์ ขวาภักดี
#นิสิตรับรางวัล #ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ #เด็กท่องเที่ยว
#THMxGE #THMMSU


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 มีนาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: สำนักศึกษาทั่วไป/นางสาวมณีรัตน์ ขวาภักดี
เขียนข่าว: ชิตพล พลโสดา/ นางสาวมณีรัตน์ ขวาภักดี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 91 ครั้ง