รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน      ด้วย SEEN Beanch club SAMUI มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามรถ download ได้ใน download เอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 310322_110357.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 26 ครั้ง