รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่๘/๒๕๖๕      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
(ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย(downloadเอกสาร)ด้านล่างนี้)


Downloadเอกสาร : 010422_165035.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 95 ครั้ง