รับสมัครนิสิตฝึกประสบการวิชาชีพ(ฝึกงาน)     รับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)  ในช่วงเดือน"พฤษภาคม2565 - กันยายน2565"
ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume มาทาง E-mail และสามรถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ downloadเอกสารแนบ   ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 110422_105829.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 13 ครั้ง