พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-64เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม โดยกิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มีอาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเปิดงาน ทั้งนี้การจัดงานได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งเรื่องการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ของจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5230963240258172


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง