ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่ธรรมชาติวิชาการจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (Recreation for Tourism) ร่วมกับ วิชาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature-based Tourism) จัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2565 โดย อ.เฉลิมเกียรติ อ.กมลทิพย์ และ อ.มยุรี เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นฐานการจัดการกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น พื้นที่คุ้มครอง ประเภทอุทยานแห่งชาติได้ กิจกรรมครั้งนี้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางน้ำ เช่น การดำน้ำตื้น การว่ายน้ำ และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งทางบก เช่น การตั้งแค้มป์พักแรม การเดินป่า กิจกรรมชายหาด อีกทั้งยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายหาดและระบบนิเวศแนวปะการัง เพื่อความเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญ และหลักการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม หลักจรรยาบรรณการเป็นผู้นำเที่ยวทางน้ำที่ดี ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5256700004351162


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง