ร่วมงาน สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565วันที่ 29 เมษายน 2565 บุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าหอพระ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง ) โดยกิจกรรมโครงการสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565 มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พิธีอาราธนาพระเจ้าลงสรง ขบวนกลองยาวและขบวนฟ้อนรำแสดงฟ้อนถวายสมโภชถวายพระพุทธกันทรวิชัยฯ โครงการนี้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมทั้งบุคลากรในคณะ ได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ดอกไม้ และน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ทั้งนี้การจัดงานได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งเรื่องการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ของจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด ***สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่*** https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tourismandhotel.msu&set=a.5270227089665120


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 45 ครั้ง