บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด รัลสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     เนื่องด้วยบริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ท่องเที่ยว และอุทยานการเรียนรู้ มีนโยบายรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
     หากนิสิตนักศึกษาท่านใดมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ download เอกสาร ได้ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 050522_153722.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 05 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 19 ครั้ง