ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ทรงพล อุทัยสาร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. (Hospitality and Tourism Management) University of Surrey, United Kingdom
#OurPride #THMMSU #THMfamily #THM #MSU #SurryGrad #UK


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 127 ครั้ง