กิจกรรม #BeachCleaning ณ หาดไม้งาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา      นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำกิจกรรม #BeachCleaning ณ หาดไม้งาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
      เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงจุดยืนด้านการปกป้องทรัพยากรท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย ตามแนวคิด SDG 14 – Life below Water หรือ “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน”
      กิจกรรม #CSR ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปีการศึกษา 2/2564
      นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายหาดและระบบนิเวศแนวปะการัง และทราบถึงคุณค่าความสำคัญ และหลักการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม หลักจรรยาบรรณการเป็นผู้นำเที่ยวทางน้ำที่ดีแล้ว ยังได้แสดงตนในการเป็นนักอนุรักษ์ท้องทะเลและชายหาดอีกด้วย
      อ่านรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> BeachCleaningหาดไม้งาม_เกาะสุรินทร์


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ดร.มยุรี นาสา คาร์น
เขียนข่าว: งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 8 ครั้ง