ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ(สัญญาจ้างไม่เกิน๔ปี) ครั้งที่๑๓/๒๕๖๕      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำแหน่งอาจารย์จำนวน ๑ อัตรา
(ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)
      สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ downloadเอกสาร ที่ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 170522_154425.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: งานบุคล

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 93 ครั้ง