คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2565
Download file ประกาศรับสมัคร : https://grad.msu.ac.th/.../fileupload/729802278.56677.pdf
Click สมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/th/submit_th_en.html
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
บัณฑิตศึกษาประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 4397 0763
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย 0 4375 4412


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: สำนักบัณฑิตศึกษา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 211 ครั้ง