ประชาสัมพันธ์ : โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ     ประชาสัมพันธ์ : โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >>>https://www.facebook.com/435186587042309/posts/1124795311414763/?sfnsn=mo


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 06 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์/งานประชาสัมพันธ์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง