ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS-4 รอบที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม      ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2565 รอบที่4 ครั้งที่1 และได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565
      บัดนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่4 ครั้งที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูลรายงานตัว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2565 สามารถรายละเอียดได้ที่ Downloadเอกสาร ด้านล่างนี้


Downloadเอกสาร : 100622_170031.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: ฝ่ายวิชาการ

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 599 ครั้ง