อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม พร้อมด้วยนางเกสร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีผลมาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ “ข้าวเกรียบปลาดุก”      ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการการโรงแรม พร้อมด้วยนางเกสร เจริญฤทธิ์ และนางสมพร สีผลมาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำ “ข้าวเกรียบปลาดุก” ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้แก่สมาชิกชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาราชภัฎร้อยเอ็ด
      อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่>>>
https://www.facebook.com/tourismandhotel.msu/photos/pcb.5393864847301343/5393859790635182/


Downloadเอกสาร : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565
 
ประกาศ : ไพโรจน์ ศรีสารคาม
ภาพถ่าย: อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ
เขียนข่าว: นายชิตพล พลโสดา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 50 ครั้ง